CPLD Vereniging is een patiëntenvereniging voor mensen die CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), PLE, PLME oftewel zonneallergie of last van straling hebben. De vereniging is opgericht op 15 juni 1998 en is aangesloten bij de Huidpatiënten Nederland, Zorg Belang Gelderland en Iederin en is er voor iedereen die zich voor de huidaandoening CPLD interesseert.

Daarnaast richt de vereniging zich ook op mensen met een gevoeligheid voor elektromagnetische velden, omdat zowel onze leden als niet-leden in toenemende mate aangeven voor meerdere soorten straling (em-velden) allergisch te zijn (geworden) dan alleen zon- en daglicht. Recent is een groep lotgenoten voor stralingsgevoeligen opgericht, waaruit contactpersonen zijn ontstaan, die u als elektrogevoelige onder andere kunnen informeren over, of bruikbare tips kunnen geven welke aan een voor u betere leefsituatie kunnen bijdrage.

Door u bij ons aan te sluiten kunnen wij als vereniging op maatschappelijk gebied een geluid laten horen van aan zon-, licht- en elektromagnetische velden gerelateerde gezondheidsklachten.