Onderzoeken

Wereldwijd zijn al meer dan 14.000 wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd over de effecten en risico’s van straling. Vele (vervolg-)onderzoeken lopen nog.

In mei 2016 werd nog een alarmerende tussenstand gemeld van een langjarig onderzoek naar kanker door straling door het gerenommeerde National Toxicology Program / U.S. Department on Health and Human Services.

In mei 2016 werd al een alarmerende tussenstand gemeld van een langjarig onderzoek naar kanker door straling door het gerenommeerde National Toxicology Program / U.S. Department on Health and Human Services. In 2022 werd in dit NTP-onderzoek onomstotelijk vastgesteld en geconcludeerd dat straling 2 specifieke soorten kanker veroorzaakte. Dit resultaat werd nog eens bevestigd door het Italiaanse Ramazzini onderzoek.

O.a. de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO, Europese Commissie publiceerden regelmatig steeds ernstiger waarschuwingen  tegen straling en brachten adviezen uit.
Buitenlandse Overheden, zoals België, Frankrijk, Oostenrijk en Israël namen wél (wettelijke) maatregelen: bijv. verbod op Wifi en straling in kinderopvang en lagere scholen, verbod verkoop mobiele telefoon aan jongeren, gevarensticker op producten, actieve voorlichting aan burgers.
Ook werden door groepen artsen en wetenschappers oproepen gedaan, waarvan de BioInitiative Report 2012 wereldwijd zeer bekend is, maar ook het Oostenrijkse Freiburger Appell (2002) en in Nederland in 2009 een Appèl (NPS), mede ondertekend door 50 Nederlandse artsen.

Tevens vele uitingen in de diverse media, zoals TV-reportages, opnames van lezingen, TedXBerkeley-presentaties, interviews met wetenschappers e.d.