EHS nu erkend in Nederland!

Onlangs heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport –  in navolging van het College voor de Rechten van de Mens – eindelijk ElektroHyperSensitiviteit erkend als handicap. De officiële publicatie zal binnenkort volgen.

Elektrohypersensitiviteit, kortweg EHS, is – wereldwijd – de officiële medische benaming voor de aandoening, waarbij mensen (ernstige) gezondheidsklachten ervaren bij blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV).

Als er elektriciteit door een kabel of apparaat gaat, ontstaat er een laagfrequent elektromagnetisch veld. Bij draadloze communicatie wordt er gebruik gemaakt van hoogfrequente elektromagnetisch velden, oftewel straling.

Je kunt van beide typen EMV last hebben. Veel mensen weten niet dat hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt door EMV, ook hun artsen niet. Die klachten kunnen beperkt qua aantal en mild zijn, maar ook heftig en talrijk. De ernstigste vorm wordt EHS genoemd.

De aandoening EHS is wereldwijd bekend en ook in vele landen erkend als “functionele handicap”. Nu ook in Nederland. Door deze erkenning kunnen EHS’ers naar verwachting gemakkelijker gebruik kunnen gaan maken van bijv. de gemeentelijke Wmo-regeling inzake aanpassing en afscherming van de woning, maar mogen ook verwachten dat anderen (werkgever, ziekenhuis, etc.) nu rekening gaan houden met die handicap.

Last but not least, ook in juridische zaken betekent de erkenning dat ook de rechter de handicap mee zal gaan wegen in het oordeel. In vele landen werden bij procedures EHS’ers al in het gelijk gesteld, bijv. qua schadevergoeding door blootstelling aan EMV of inzake verplaatsing van zendmasten.

Wordt vervolgd!