Oproepen van Wally & Rob:

Onderstaande oproepen zijn bewust breed geformuleerd, omdat er ook veel mensen en organisaties bij betrokken zijn, veelal ook nog eens gezamenlijk in een wenselijke aanpak.

 • Informeer en activeer zoveel mogelijk mensen en organisaties over onze actie !
 • “SOS, Stop Overdosis Straling !”  is het motto en begin van Uw gezondere toekomst.
 • Houd a.u.b. rekening met mensen, die gevoelig zijn (geworden) voor straling
 • Informeer U over straling en de gezondheidsklachten daarvan: word bewust van de risico’s en hoe U ze kunt beperken
 • Bij gezondheidsklachten: bespreek ze met Uw arts en sta erop dat Uw arts zich laat informeren over stralingsgerelateerde gezondheidsklachten als Uw arts ze nog niet kent. Meld dan deze gezondheidsklacht ook aan betreffende instanties, zoals GGD: zij houden een register bij, ook om de Overheid te informeren. GGD maakt in haar register tegenwoordig -vanwege de toename –  een aparte registratie van stralingsklachten.
 • Bij gezondheidsklachten: informeer Uw bekenden, die 1 of meerdere gezondheidsklachten hebben, dat hun gezondheidsklacht wellicht te maken kan hebben met overdosis straling én dat snel gezondheidsherstel dan mogelijk is.
 • Overheid, artsen en zorgverzekeraars: realiseer een adequate aanpak van mogelijk stralingsgerelateerde gezondheidsklachten: dit verdient zich snel terug, alleen al door besparing van tenminste 100 miljoen Euro aan onjuiste behandeling en medicijnen
 • Bevorder de maatschappelijke discussie en de te nemen maatregelen door Overheid en relevante organisaties, zoals politieke partijen en medische instanties. Kaart het ook aan bij Uw gemeente, anders woont ook U straks in een overdosis stralingsgebied.
 • Accepteer geen verdergaande overdosis straling en geen gezondheidsvernietigende winstmaximalisatie van o.a. telecomaanbieders !
 • Steun organisaties, die opkomen om overdosis straling te beperken en teken ook de petitie op http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/ondertekenen/ .
 • Overheid en artsen: neem je verantwoordelijkheid en ga over tot actie
 • Telecom: neem je verantwoordelijkheid en zet de zenders eens wat zachter + gebruik elkaars netwerk i.p.v. ieder het meest krachtige overdosis netwerk te bouwen + geef modems zónder automatische Wifi + geef goede voorlichting + stop met misleidende reclame, waarin kinderen onrechtmatig een letterlijk ongezonde hoofdrol spelen
 • Techniek en telecom: vind een alternatief voor draadloze communicatie met een techniek, welke niet schadelijk is
 • Overheid: zorg voor goede stralingsnormen en hanteer lagere waardes voor de huidige “norm”
 • Overheid (incl. GGD, Gezondheidsraad, Antennebureau, RIVM), Kennisplatform EMV, telecom, artsenorganisaties: geef eerlijke voorlichting aan bevolking en artsen
 • Stop met bijplaatsen van zendmasten en haal masten weg van kwetsbare plaatsen
 • Denk na over stralingsarme alternatieven (methodes, apparaten, ECO, etc.) en pas bestaande toe
 • Overheid en telecom: kom met serie TV-spots om brede publiek correct te informeren
 • Haal verkeerde apparatuur direct uit de markt en zorg voor stralingsarme/-loze apparatuur
 • Verplicht en geef standaard een ECO-modem, waar ook de Wifi uitgezet kan worden
 • Overheid: maak kinderopvang, kleuter- en basisscholen, bibliotheken per direct Wifi- en stralingsvrij
 • Maak inzichtelijk wat gebouweneigenaren aan huuropbrengsten ontvangen voor zendapparatuur en laat hen meebetalen aan beschermingsmaatregelen
 • Maak publieke gebouwen en ziekenhuizen stralingsvrij, zowel buiten als binnen
 • NL Overheid: maak complete website met eerlijke informatie over straling. Dat voorbeeld moeten GGD, RIVM, Antennebureau/RDI en Gezondheidsraad ook gaan volgen. Of maak er samen een.
 • Op stralingsproducten, zoals telefoons en slimme meters, moeten waarschuwingsstickers komen. Producten zoals zonnepanelen moeten worden uitgerust van stralingsbeperkende voorzieningen. Telecom moet complete informatie geven voor aanschaf, zodat een goede consumentkeuze gemaakt kan worden
 • Overheid faciliteert white spots voor wonen, werken en reizen
 • UWV, Sociale Diensten, Gemeentes, Woningbouwcorporaties, werkgevers erkennen straling bijv. als milieuziekte en houden rekening met (on-)mogelijkheden stralingsgevoeligen
 • Beschermingsmaatregelen door stralingsgevoeligen worden gesubsidieerd door Overheid
 • Ondersteunende therapieën en medicijnen (of gelijkwaardig) kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit basispakket
 • Nederlandse Huisartsen Genootschap maakt een aparte Huisartsenrichtlijn inzake straling, gezondheidsklachten en behandeling
 • Er komt een centraal Gezondheidscentrum in stralingsvrij gebied, gespecialiseerd in behandeling van (ernstig) stralingsgevoeligen.
 • Bij specifieke stralingsgevoeligheid wordt in speciale situaties euthanasie met onmiddellijke ingang wettelijk mogelijk gemaakt

Wonderen bestaan door er gewoon mee te beginnen

Stop overdosis straling nu!