Straling is overal. En het kan en mag wel wat minder.

Ook als je straling niet waarneemt, laat het je lichaam zeker niet onberoerd. Met alle zendende apparatuur en zoveel elektrische voorzieningen rondom je, is de stralingsbelasting tegenwoordig wel heel hoog. Dat veroorzaakt elektrostress en kan effect hebben op je gezondheid. Met de ontwikkeling van het Internet of Things en de geplande uitrol van 5G zal de elektrostress nog verder toenemen.

Straling beïnvloedt onze leefomgeving, maar is een onderbelichte milieufactor. Er zijn talloze aanwijzingen gevonden in duizenden wetenschappelijke onderzoeken voor een verband met een breed scala aan ziekten. Denk aan vage klachten (SOLK), hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizingen, maar ook aan neurologische klachten, onvruchtbaarheid, hartproblemen, kanker, enz. Het bewijs is nog niet volledig geaccepteerd, maar die aanwijzingen voor schade aan gezondheid doen je beseffen dat het echt tijd is om voorzichtig met straling om te gaan.

Steeds vaker komt het onderwerp “straling & gezondheidsrisico’s” in het nieuws, zowel in de krant als op TV. Recent stelde Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) vragen hierover aan Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. De behandeling hiervan loopt nog.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ voeren de organisaties Verminder-Electrosmog, Stichting EHS (Elektro Hyper Sensitiviteit), Stop UMTS, Stop-Overdosis-Straling, de
CPLD vereniging, Stralingsbewust Zuid-Kennemerland en Zeeuws Platform Stralingsrisico gezamenlijk campagne voor een veilig, stralingsbewust leven.
Het initiatief daartoe werd ‘s avonds 25 januari jl. genomen in een “besloten Facebook-groep van stralingsgevoeligen en stralingsbewusten”, waarbij binnen 10 uur (!) via crowdfunding het aanzienlijke bedrag voor deze beursdeelname werd ingezameld.

Onder het motto ‘Eerlijk over Straling’ geven we op deze Nationale Gezondheidsbeurs van
1 t/m 4 februari in stand D 50 (sectie Health) eerlijke informatie over straling en tips hoe je die in je directe omgeving kunt verminderen.

Wij stellen het op prijs als u uw lezers wilt informeren en hopen u op onze stand te mogen verwelkomen!

Meer informatie ook via www.eerlijkoverstraling.nl met linken naar de deelnemende organisaties.

(www.stichtingehs.nl, www.verminder-electrosmog.nl, www.SOSstraling.nl,
www.stopumts.nl, www.cpld.nl, www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl, www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl ).