Straling nu ook op de agenda van Tweede Kamer!

Steun NU Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) inzake zijn vragen over straling, EHS en elektrostress…

Mail hem op m.vmartels@tweedekamer.nl, zie onderstaande:

Op 9 november heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke Kamervragen ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid.
Inmiddels zijn de vragen beantwoord door de staatssecretaris Van Veldhoven (D66). De antwoorden volgen het standaardpatroon zoals dat al jaren door de overheid gevolgd wordt: “Het is onwaarschijnlijk dat er gezondheidseffecten door EMV zijn”.
Von Martels neemt daar geen genoegen mee en stelt vervolgvragen!
Oproep:
stuur een kort berichtje van steun via twitter, facebook of mail (m.vmartels@tweedekamer.nl),
‘Maurits von Martels, dank voor het aangaan van de strijd voor een gezonde EMV luwe wereld’. Voeg eventueel een korte toelichting toe op je persoonlijke situatie als gevolg van EHS.
Schriftelijke vragen die door het CDA aan de Staatssecretaris zijn gesteld + antwoorden:
Vind de vragen van het lid Von Martels (CDA) heeft gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit (ingezonden 9 november 2017), alsmede de gegeven antwoorden via de volgende link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z15008&did=2017D31701
In vervolg op de beantwoording zijn aanvullende vragen gesteld door Von Martels, bekijk het debat van 14 december 2017 ‘Leefomgeving, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat’. ( tijdcodes 25:20 en 1:57:29). Daarin heeft de Staatssecretaris toegezegd om na te gaan hoe andere landen met preventieve maatregelen staan in de omgang met EMV en te kijken naar de vertegenwoordiging van Elektrosensitieven in het Kennisplatform EMV en Gezondheid.
Zie: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/leefomgeving-5
.
Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit | Tweede Kamer der Staten-Generaal