Artikelen door AdminSos

Stop(((5G))) Stay connected but protected

Veiligheid en welzijn zijn bij draadloze communicatie in het geding. De toename van draadloze toepassingen is explosief, terwijl er nauwelijks Europese regelgeving is opgesteld op het gebied van straling met betrekking tot gezondheid, milieu en privacy. Ook worden deze toepassingen nu nauwelijks gemonitord op de effecten voor mensen, flora en fauna.

Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens StralingsBewust.info.

Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer!

Geacht College van B & W geachte Gemeenteraadsleden, Graag informeren wij u over onderstaande video-oproep die wij op 18 februari jl. hebben verzonden aan Tweede Kamer en Regering. Wij verzoeken ook u van deze boodschap kennis te nemen en onze dringende oproepen  te willen bespreken in uw College, gemeenteraad en betrokken ambtelijke overleggen. Uw gemeente […]

Thema Straling en film Ubiquity op TV!

Maandagavond 15 oktober werd bij RTL Late Night aandacht gegeven aan de gezondheidsrisico’s van straling en werden delen getoond uit de film Ubiquity. Deze film van Bregtje van der Haak laat de gevolgen en impact zien van de steeds maar toenemende straling door de ongebreidelde toepassing van draadloze technieken in de gehele wereld. Een van […]