Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer!

Geacht College van B & W

geachte Gemeenteraadsleden,

Graag informeren wij u over onderstaande video-oproep die wij op 18 februari jl. hebben verzonden aan Tweede Kamer en Regering.

Wij verzoeken ook u van deze boodschap kennis te nemen en onze dringende oproepen  te willen bespreken in uw College, gemeenteraad en betrokken ambtelijke overleggen.

Uw gemeente heeft immers een cruciale stem en rol in deze problematiek!

Vele gemeentes hebben inmiddels hun kritische geluiden over 5G en o.a. de gezondheidsrisico’s van straling laten horen via bijvoorbeeld:

– de diverse internetconsultaties van ministerie EZK,

– tijdens de Regionale Gesprekstafels van VNG/EZK/BZK,

– middels genomen raadsbesluiten tegen 5G of

– aangepast Antennebeleid (wat rekening houdt met o.a. lager stralingsniveau en/of hoog-risicogroepen).

Daarnaast hebben veel gemeentes inmiddels raadsinformatiebijeenkomsten en vervolgens expertmeetings over de voorgenomen uitrol van 5G georganiseerd of zijn dat van plan.

Zoals u ziet, betreffen een aantal oproepen direct het handelingsgebied van uw gemeente. Expliciet noemen wij hier het antennebeleid, de gezondheidszorg en de maatschappelijke ondersteuning, maar de problematiek speelt in tal van aandachtsgebieden door.

Mogen uw burgers op u rekenen?

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie