EERLIJK OVER STRALING OOK OP DE NATIONALE GEZONDHEIDSBEURS 2019!

Van donderdag 7 t/m zondag 10 februari 2019 vindt in de Jaarbeurs te Utrecht de Nationale Gezondheidsbeurs 2019 plaats, de grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl. Men verwacht een 45.000 bezoekers en een 325 exposanten. Openingstijden van 10 – 17:30 uur dagelijks.
De prominente hoekstand van “Eerlijk over straling” vindt u pal aan het grote, centrale terraseiland (sectie Health, standnummer 01D37).
Iedere dag zijn diverse deskundigen van o.a. de betrokken organisaties aanwezig om u van dienst te zijn.
Voor meer informatie: https://www.denationalegezondheidsbeurs.nl/.

Wij verwachten het grote succes van onze eerste gezamenlijke deelname in 2018 minstens te evenaren. U kunt onze 2019-deelname nog ondersteunen d.m.v. allerlei acties of een donatie!

Ondersteuningsacties & doneren

Nog meer is het nu noodzakelijk aandacht te vragen voor de stralingsproblematiek, o.a. vanwege de komende besluitvorming door Regering en Tweede Kamer inzake de uitrol van 5G en de bijbehorende veiling door het Ministerie van I&W.
Ondanks dat er officieel nog geen besluiten zijn genomen, zijn al wel duizenden “proefprojecten” in Nederland gestart en wordt ons “Spionagecentrum” in Burum voor miljoenen naar het buitenland verplaatst vanwege de hinder van de straling van het 5G-netwerk….
Daarnaast zijn nog steeds bij medische- en andere professionals onvoldoende de gezondheidsrisico’s van straling bekend. Dit leidt o.a. tot onjuiste medische behandelingen en veel SOLK-klachten, maar ook tot onjuiste besluiten in het kader van Wmo-regelingen en woningtoewijzing. Daarnaast worden specifieke kwetsbare groepen (o.a. nog ongeborenen, kinderen, zieken) benadeeld door het niet toepassen van het voorzorgsprincipe.
Ondersteuningsacties
U kunt meehelpen aan die ondersteuningsacties door o.a.:
– Het ondertekenen van de Petitie Verminder Electrosmog: http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/
– Sturen van brieven aan o.a. uw locale artsen, gemeenteraad, College van B&W, politieke partijen: zie formats, o.a.: http://www.verminder-electrosmog.nl/voorkom-5g-informeer-je-gemeente-zelf/ .

Doneren

Om de beursdeelname van “Eerlijk over straling”, alsmede álle gewenste extra acties mogelijk te maken, kunnen wij een financiële bijdrage goed gebruiken!
Wij gebruiken daartoe het bankrekeningnummer van SOS Straling bij de Regiobank:
NL 21 RBRB 0943 27 94 53
t.n.v.: R. Verboog inzake SOS Straling
o.v.v.: Deelname beurs
Iedere bijdrage wordt op prijs gesteld, want bijv. 1.000 keer 2 Euro is ook 2.000 Euro!
Voor grotere bijdragen via ANBI-regeling, graag contact via info@eerlijkoverstraling.nl .
NB: wij gaan zorgvuldig en zuinig om met uw donatie

Zie tevens: https://www.denationalegezondheidsbeurs.nl/