Gemeenteraad Utrecht neemt op 18 mei 2017 een historisch besluit en neemt “motie Zendmast, 21” aan inzake straling!

Een belangrijke motie over gezondheidsklachten van bewoners in de Utrechtse wijk Lombok
was door de raadsleden van de PvdA, PvdD, D66 en GL aangeboden aan de wethouder van Volksgezondheid (tevens bestuurslid van de GGD Regio Utrecht).

De raadsleden vinden dat er een oplossing moet komen voor de problemen van bewoners veroorzaakt door de zendmast op een kerktoren in betreffende wijk.

Het aannemen van deze motie is o.a. een belangrijke stap voorwaarts naar het erkennen van elektrogevoeligheid van personen en EMV als bron van gezondheidsklachten. Daarnaast dat de gemeente en betrokken GGD zich actief én juist dienen op te stellen.

Motie Zendmast:
18 mei 2017

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 18 mei 2017,

Constaterende dat:

– rondom de Zendmast aan de Kanaalstraat in Lombok bewoners gezondheidsklachten hebben;
– het antennebureau van de Rijksoverheid geen bewijslast van nadelige gezondheidseffecten van zendmasten vaststelt;
– de gezondheidsraad niet kan stellen dat zendmasten geen nadeel hebben op gezondheid en milieu;
– er landen en steden binnen de EU zijn die wèl uit gezondheidsoverwegingen maatregelen nemen tegen hoge straling, aantallen, plaatsing en instellingen van zendmasten;
– de gemeente – en de GGD in het bijzonder – de wettelijke taak heeft om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen;
– landelijke wetgeving over zendmasten het gemeenten onmogelijk maakt om zelf scherpere regels op te stellen;
– Utrecht voorheen wel een strenger zendmastenbeleid had;
– onder de nieuwe Omgevingswet meer ruimte komt om lokaal beleid in te zetten.

Overwegende dat:

– het college een bemiddelende rol kan spelen tussen bewoners, telecombedrijven en eigenaren van vastgoed waarop masten zijn geplaatst;
– er discussie is over de registratie bij huisartsen, de GGD en het RIVM van klachten over straling van zendmasten;
– het onwenselijk is om bewoners met klachten van het kastje naar de muur te sturen, in plaats daarvan kan ook het voorzorgsprincipe gelden.

Verzoekt het college:

– deze gezondheidskwestie rondom straling van zendapparatuur in de gaten te houden door oa:
– klachten van bewoners secuur te registreren bij de GGD en door te zenden naar het RIVM;
– bewoners met klachten desgewenst te adviseren over factoren die mogelijk straling afgeven;
– samen met bewoners en telecombedrijven oplossingen te verzamelen en te kijken hoe klachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terug te koppelen aan de raad;
– deze gezondheidskwestie landelijk aan te kaarten bij het Rijk;
– en gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Haage, Pvda
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Anne-Marijke Podt, D66
Marlène de Regt, GL

Status: Aangenomen
Voor: Pvda, PvdD, D66, GL, CU
Tegen: VVD, CDA, S&S, SBU, SP

Zie tevens:

 • ) ad.nl/utrecht/straling-zendmasten-br-scherper-gecontroleerd~a944c9dc/?vwoParameters=vwo-abbo&vwoParameters=vwo-abbo
  18 mei 2017

  Straling zendmasten scherper gecontroleerd

  De gemeente Utrecht gaat de mogelijke effecten van de straling van zendmasten op de gezondheid nog scherper controleren. Dat gebeurt nu al, maar omdat er zorgen bestaan onder bewoners van Lombok, wordt dat nog beter in de gaten gehouden.

  Dat zei verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt vanavond tegen de gemeenteraad. Een motie die om scherpere controle vroeg, werd door een meerderheid van die raad gesteund.

  De motie werd ingediend omdat bewoners rond de zendmast aan de Kanaalstraat in Lombok (die is ingebouwd in de toren van de Antoniuskerk) gezondheidsklachten hebben en vermoeden dat die verband kunnen houden met de straling van de mast. PvdA, Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks steunen het extra toezicht door de gemeente.

  VVD, CDA, SP en Student & Starter meenden niks nieuws te horen in de toezegging van de wethouder. De situatie wordt volgens deze partijen al voldoende gemonitord en er is nog steeds geen enkel verband aangetoond tussen mogelijke straling van de masten en gezondheidsklachten. Zij stemden tegen het voorstel.

 • rtvutrecht.nl/nieuws/1624024/
  19 mei 2017

  ”Utrecht moet meer doen met klachten over straling zendmasten”

  UTRECHT – De gemeente Utrecht moet meer doen om de mogelijke negatieve gevolgen van straling van zendmasten te beperken. Dat is de strekking van een motie die gisteravond door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen.

  De oproep was ingediend door D66, GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Zij vinden dat klachten van bewoners – zoals aan de Kanaalstraat in Lombok – serieuzer genomen moeten worden. Een meerderheid van de raad wil dat telecombedrijven meer gaan doen om de straling van zendmasten te beperken. De gemeente zou daar op moeten aandringen.

  Ook wordt het college opgeroepen om gezondheidsklachten van bewoners goed te registreren en die door te sturen naar het RIVM. In november beloofde de gemeente al in gesprek te gaan met verschillende partijen over de straling van zendmasten.

 • De video-opname van deze raadsvergadering op de website van de Gemeente Utrecht:

http://player.companywebcast.com/gemeenteutrecht/20170518_1/nl/player

Marleen Haage

Eva van Esch

Anne-Marijke Podt

Marlène de Regt