“Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden.
Voor die informatie gaat u naar onderstaande websites, maar kunt u ook terecht op de diverse Facebookgroepen. Vooral Stralingsbewust.info (Verzamelpunt) en StopUMTS.nl bieden snel een eerste en volledig overzicht.
Direct contact kan ook, bijv. voor pers, medische- en andere professionals, mogelijk stralingszieken.