Op deze Raadsinformatiebijeenkomst hebben de Utrechtse Raadsleden (die gaan over gezondheid) en de wethouder zich laten informeren over de overlast door de T-Mobile zendmast in de katholieke Antoniuskerk in Lombok, Utrecht. Sprekers waren o.a. Dr. Ir. Jan-Rutger Schrader, Mirjam Bout (Actiegroep zendmast Lombok), Carolien Schooneveld (stichting EHS), Antennebureau, GGD, Gemeente Utrecht en een aantal bewoners met gezondheidsklachten door straling. Namens “SOS, Stop Overdosis Straling!” gaf Rob Verboog ook een toelichting. Grote afwezige was T-Mobile, die wel was uitgenodigd. De presentaties van GGD en Antennebureau maken op een trieste wijze duidelijk hoe dramatisch slecht en naïef hun inzicht en insteek zijn…..