Artikelen door AdminSos

Zilveren Camera Prijs voor (ook) foto Wally!

Gisteren werd bekend dat de fotoserie van Koen Verheijden over “leven met Elektrohypersensitiviteit (EHS)” is bekroond met een Zilveren Camera, en wel de derde prijs in de categorie Documentair Nationaal. Deze serie van 8 foto’s van stralingsgevoeligen geven een indringend beeld. Wally (en anderen) staat er stralend op! En nu ook bekroond! De serie verscheen […]

Straling nu ook op de agenda van Tweede Kamer!

Steun NU Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) inzake zijn vragen over straling, EHS en elektrostress… Mail hem op m.vmartels@tweedekamer.nl, zie onderstaande: Op 9 november heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke Kamervragen ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid. Inmiddels […]

Nu ook Speciale Raadsmarkt in Haarlem over Straling!

In navolging van o.a. gemeente Utrecht organiseren nu Gemeenten Haarlem + Heemstede + Zandvoort + Bloemendaal ook een gezamenlijke Raadsmarkt om hun gemeenteraadsleden, betrokken ambtenaren en andere belangstellenden te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling door draadloze communicatie. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in de Raadszaal van het stadhuis van gemeente […]

Nationale Poster Actie: nu extra posterversies!

In navolging van de succesvolle actie in de Londense Metro wordt nu in Nederland de stralingsproblematiek ook onder de aandacht gebracht met bijzondere posters! De posters zijn te downloaden, maar ook als papieren versie op A4 en A3-formaat te bestellen. De ondersteunende, stralingsbewuste organisaties staan ook op de posters (met actieve link) vermeld. Zie voor […]

Belgische Senaat behandelt belangrijk Voorstel van Resolutie inzake Straling

In mei 2017 werd door senator Mahoux c.s. een Voorstel van Resolutie ingediend inzake de erkenning van hyperelektrosensitiviteit. Het voorstel bevat tevens een uitgebreide opsomming van gezondheidsklachten door straling, overheidsmaatregelen, jurisprudentie en wetenschappelijke onderzoeken. Naast de al aanwezige wettelijke Belgische maatregelen om de bevolking te beschermen tegen, en te wijzen op de gezondheidsrisico’s van straling, […]

Lijsttrekker D66 Alexander Pechtold geïnformeerd en geactiveerd over straling

Lijsttrekker D66 Alexander Pechtold geïnformeerd en geactiveerd over straling tijdens lezersbijeenkomst op Redactie BN De Stem/Eindhovens Dagblad! Tot onze blijdschap ontvingen wij afgelopen vrijdag bericht dat ons verzoek was gehonoreerd: wij mochten als 1 van de 12 lezers aanschuiven op maandagochtend 6 maart van 10 – 12 uur aan de Brabantse Koffietafel op de redactie […]