“Straling” a.s. zaterdag 3 november landelijk in De Telegraaf in bijlage Vrouw!

“Straling” a.s. zaterdag 3 november landelijk in De Telegraaf in bijlage Vrouw!

Het goede artikel over “Anne, die ziek wordt van WiFi” in de digitale versie van Vrouw afgelopen maandag, wordt a.s. zaterdag 3 november ook geplaatst in de papieren weekendbijlage Vrouw van De Telegraaf.

Dat houdt in dat dit goede artikel, waarin ongetwijfeld ook veel SOLK- patiënten en stralingsgevoeligen (al dan niet bekend met oorzaak straling) zich in gaan herkennen, landelijk wordt verspreid in een oplage van ongeveer 800.000 bladen en een lezersbereik van ongeveer 1,7 miljoen!

Waarschijnlijk wordt het ook nog eens gecombineerd met de digitale uitgave, waardoor het bereik op 2,3 miljoen lezers komt.

Dit gaat aandacht opleveren en daar kun je aan mee helpen!
Delen en rondvertellen dus.

Voor de digitale versie, zie hier: https://vrouw.nl/artikel/verhalen-achter-het-nieuws/57333/anne-wordt-ziek-van-wifi-ik-slaap-onder-een-klamboe

Thema Straling en film Ubiquity op TV!

Maandagavond 15 oktober werd bij RTL Late Night aandacht gegeven aan de gezondheidsrisico’s van straling en werden delen getoond uit de film Ubiquity. Deze film van Bregtje van der Haak laat de gevolgen en impact zien van de steeds maar toenemende straling door de ongebreidelde toepassing van draadloze technieken in de gehele wereld. Een van de gevolgde 3 hoofdpersonen is de Nederlandse Anouk. Bregtje en Anouk waren gisteren bij Twan Huijs aanwezig om aandacht te vragen voor de film en problematiek. Zie voor dit interview en hun verhaal (en bijval van aanwezige actrice Carry Tefsen!)

De film Ubiquity wordt maandagavond 22 oktober a.s. vertoond op TV NPO 2 bij de VPRO vanaf 21:00 uur.

Meer informatie over de film op www.turnitoff.nl.

Vertel het verder, deel dit bericht!

documentaire ubiquity ziek van straling

Wally & Rob op TV bij SBS 6

Interview over straling met Wally & Rob op TV bij SBS 6 “Van onze centen” afgelopen maandagavond 30 april jl.!

Mede omdat Wally & Rob betrokken waren bij de succesvolle actie tegen “slimme (= domme) lantaarnpalen” in buurgemeente Utrechtse Heuvelrug, werden zij door presentator Kees Tol geïnterviewd over straling en de gezondheidsrisico’s daarvan. Rob voor de kerktoren in Werkhoven, waarin zenders van 3 providers, en Wally in haar bos in Doorn.

Ondanks dat we wisten dat het zou worden ingekort, was het jammer dat slechts 3 minuutjes van ons 40 minuten durend interview werd uitgezonden. Niettemin werden er goede onderdelen getoond en kunnen we redelijk tevreden zijn. We hebben al veel (positieve) reacties gehad.

Wally komt diverse keren in beeld (“trailers”), dankzij haar blijkbaar aansprekende oproepen. Het onderdeel over “slimme (= domme) lantaarnpalen” begint bij 25:45 min). Voordeel van nu terugkijken, is dat de reclame niet wordt vertoond en dat maakt het verhaal overzichtelijker. Met Kees en zijn team was het trouwens plezierig werken.

Oh ja, de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug nam een UNANIEM besluit tegen de slimme (= domme) lantaarnpalen, vanwege o.a. de gezondheidsrisico’s van straling en privacy!

Zie: https://www.sbs6.nl/programmas/van-onze-centen/videos/vLOadD9d0GQ/van-onze-centen/

Zilveren Camera Prijs voor (ook) foto Wally!

Gisteren werd bekend dat de fotoserie van Koen Verheijden over “leven met Elektrohypersensitiviteit (EHS)” is bekroond met een Zilveren Camera, en wel de derde prijs in de categorie Documentair Nationaal.

Deze serie van 8 foto’s van stralingsgevoeligen geven een indringend beeld. Wally (en anderen) staat er stralend op! En nu ook bekroond!

De serie verscheen eerder in de weekendbijlage van 13 januari j.l. bij het AD en gelieerde dagbladen (totaal bereik 2,8 miljoen!).

Zie: http://www.zilverencamera.nl/wi…/documentair-nationaal-2017/.

Dit bericht staat ook op https://www.facebook.com/stopoverdosisstraling/ (delen).

Ziek van straling

Straling nu ook op de agenda van Tweede Kamer!

Steun NU Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) inzake zijn vragen over straling, EHS en elektrostress…

Mail hem op m.vmartels@tweedekamer.nl, zie onderstaande:

Op 9 november heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke Kamervragen ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid.
Inmiddels zijn de vragen beantwoord door de staatssecretaris Van Veldhoven (D66). De antwoorden volgen het standaardpatroon zoals dat al jaren door de overheid gevolgd wordt: “Het is onwaarschijnlijk dat er gezondheidseffecten door EMV zijn”.
Von Martels neemt daar geen genoegen mee en stelt vervolgvragen!
Oproep:
stuur een kort berichtje van steun via twitter, facebook of mail (m.vmartels@tweedekamer.nl),
‘Maurits von Martels, dank voor het aangaan van de strijd voor een gezonde EMV luwe wereld’. Voeg eventueel een korte toelichting toe op je persoonlijke situatie als gevolg van EHS.
Schriftelijke vragen die door het CDA aan de Staatssecretaris zijn gesteld + antwoorden:
Vind de vragen van het lid Von Martels (CDA) heeft gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit (ingezonden 9 november 2017), alsmede de gegeven antwoorden via de volgende link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z15008&did=2017D31701
In vervolg op de beantwoording zijn aanvullende vragen gesteld door Von Martels, bekijk het debat van 14 december 2017 ‘Leefomgeving, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat’. ( tijdcodes 25:20 en 1:57:29). Daarin heeft de Staatssecretaris toegezegd om na te gaan hoe andere landen met preventieve maatregelen staan in de omgang met EMV en te kijken naar de vertegenwoordiging van Elektrosensitieven in het Kennisplatform EMV en Gezondheid.
Zie: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/leefomgeving-5
.
Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nu ook Speciale Raadsmarkt in Haarlem over Straling!

In navolging van o.a. gemeente Utrecht organiseren nu Gemeenten Haarlem + Heemstede + Zandvoort + Bloemendaal ook een gezamenlijke Raadsmarkt om hun gemeenteraadsleden, betrokken ambtenaren en andere belangstellenden te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling door draadloze communicatie.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in de Raadszaal van het stadhuis van gemeente Haarlem en is ook toegankelijk voor publiek. Het voorlopig programma kent vele sprekers, o.a. van GGD, gemeente, Antennebureau, Stichting EHS, ervaringsdeskundigen, w.o. Rob Verboog.
De bijeenkomst was eerst in eind september voorzien, maar is na overleg en vanwege grote belangstelling verplaatst naar 29 november zodat nu alle raadsleden en betrokken ambtenaren aanwezig kunnen zijn.
Zie voor meer info: www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl

Nationale Poster Actie: nu extra posterversies!

In navolging van de succesvolle actie in de Londense Metro wordt nu in Nederland de stralingsproblematiek ook onder de aandacht gebracht met bijzondere posters!
De posters zijn te downloaden, maar ook als papieren versie op A4 en A3-formaat te bestellen.
De ondersteunende, stralingsbewuste organisaties staan ook op de posters (met actieve link) vermeld.
Zie voor meer info, bestellen en downloads button “Doe mee/Nationale Poster Actie”.

Belgische Senaat behandelt belangrijk Voorstel van Resolutie inzake Straling

In mei 2017 werd door senator Mahoux c.s. een Voorstel van Resolutie ingediend inzake de erkenning van hyperelektrosensitiviteit.
Het voorstel bevat tevens een uitgebreide opsomming van gezondheidsklachten door straling, overheidsmaatregelen, jurisprudentie en wetenschappelijke onderzoeken.
Naast de al aanwezige wettelijke Belgische maatregelen om de bevolking te beschermen tegen, en te wijzen op de gezondheidsrisico’s van straling, betekent dit voorstel en lopende Senaatsdiscussie wederom een stap in de goede richting. (De Belgische Senaat is te vergelijken met onze “Tweede Kamer”).

Voor meer info: https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663746.