Ziek van straling

Straling nu ook op de agenda van Tweede Kamer!

Steun NU Tweede Kamerlid Maurits von Martels (CDA) inzake zijn vragen over straling, EHS en elektrostress…

Mail hem op m.vmartels@tweedekamer.nl, zie onderstaande:

Op 9 november heeft Maurits von Martels van het CDA schriftelijke Kamervragen ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de effecten van elektromagnetische velden, de bescherming daartegen en over elektrogevoeligheid.
Inmiddels zijn de vragen beantwoord door de staatssecretaris Van Veldhoven (D66). De antwoorden volgen het standaardpatroon zoals dat al jaren door de overheid gevolgd wordt: “Het is onwaarschijnlijk dat er gezondheidseffecten door EMV zijn”.
Von Martels neemt daar geen genoegen mee en stelt vervolgvragen!
Oproep:
stuur een kort berichtje van steun via twitter, facebook of mail (m.vmartels@tweedekamer.nl),
‘Maurits von Martels, dank voor het aangaan van de strijd voor een gezonde EMV luwe wereld’. Voeg eventueel een korte toelichting toe op je persoonlijke situatie als gevolg van EHS.
Schriftelijke vragen die door het CDA aan de Staatssecretaris zijn gesteld + antwoorden:
Vind de vragen van het lid Von Martels (CDA) heeft gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit (ingezonden 9 november 2017), alsmede de gegeven antwoorden via de volgende link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z15008&did=2017D31701
In vervolg op de beantwoording zijn aanvullende vragen gesteld door Von Martels, bekijk het debat van 14 december 2017 ‘Leefomgeving, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat’. ( tijdcodes 25:20 en 1:57:29). Daarin heeft de Staatssecretaris toegezegd om na te gaan hoe andere landen met preventieve maatregelen staan in de omgang met EMV en te kijken naar de vertegenwoordiging van Elektrosensitieven in het Kennisplatform EMV en Gezondheid.
Zie: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/leefomgeving-5
.
Elektromagnetische velden en elektrohypersensitiviteit | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nu ook Speciale Raadsmarkt in Haarlem over Straling!

In navolging van o.a. gemeente Utrecht organiseren nu Gemeenten Haarlem + Heemstede + Zandvoort + Bloemendaal ook een gezamenlijke Raadsmarkt om hun gemeenteraadsleden, betrokken ambtenaren en andere belangstellenden te informeren over de gezondheidsrisico’s van straling door draadloze communicatie.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 29 november 2017 in de Raadszaal van het stadhuis van gemeente Haarlem en is ook toegankelijk voor publiek. Het voorlopig programma kent vele sprekers, o.a. van GGD, gemeente, Antennebureau, Stichting EHS, ervaringsdeskundigen, w.o. Rob Verboog.
De bijeenkomst was eerst in eind september voorzien, maar is na overleg en vanwege grote belangstelling verplaatst naar 29 november zodat nu alle raadsleden en betrokken ambtenaren aanwezig kunnen zijn.
Zie voor meer info: www.stralingsbewustzuidkennemerland.nl

Nationale Poster Actie: nu extra posterversies!

In navolging van de succesvolle actie in de Londense Metro wordt nu in Nederland de stralingsproblematiek ook onder de aandacht gebracht met bijzondere posters!
De posters zijn te downloaden, maar ook als papieren versie op A4 en A3-formaat te bestellen.
De ondersteunende, stralingsbewuste organisaties staan ook op de posters (met actieve link) vermeld.
Zie voor meer info, bestellen en downloads button “Doe mee/Nationale Poster Actie”.

Belgische Senaat behandelt belangrijk Voorstel van Resolutie inzake Straling

In mei 2017 werd door senator Mahoux c.s. een Voorstel van Resolutie ingediend inzake de erkenning van hyperelektrosensitiviteit.
Het voorstel bevat tevens een uitgebreide opsomming van gezondheidsklachten door straling, overheidsmaatregelen, jurisprudentie en wetenschappelijke onderzoeken.
Naast de al aanwezige wettelijke Belgische maatregelen om de bevolking te beschermen tegen, en te wijzen op de gezondheidsrisico’s van straling, betekent dit voorstel en lopende Senaatsdiscussie wederom een stap in de goede richting. (De Belgische Senaat is te vergelijken met onze “Tweede Kamer”).

Voor meer info: https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663746.

Rob vertelt over straling bij Whocares

Rob Verboog te gast bij Whocares om kort het verhaal over “overdosis straling” te vertellen. Bekijk hier de opname.

Lijsttrekker D66 Alexander Pechtold geïnformeerd en geactiveerd over straling

Lijsttrekker D66 Alexander Pechtold geïnformeerd en geactiveerd over straling tijdens lezersbijeenkomst op Redactie BN De Stem/Eindhovens Dagblad!

Tot onze blijdschap ontvingen wij afgelopen vrijdag bericht dat ons verzoek was gehonoreerd: wij mochten als 1 van de 12 lezers aanschuiven op maandagochtend 6 maart van 10 – 12 uur aan de Brabantse Koffietafel op de redactie in Etten-Leur om lijsttrekker Alexander Pechtold een vraag te stellen.

Natuurlijk was de tijd te kort voor alles, maar de verkregen 5 minuten werden toch 13 minuten door de vragen van de echt geïnteresseerde  heer Pechtold. Zo kon Rob namens Wally (die vanwege de overdosis straling er niet bij kon zijn) niet alleen de stralingsgevoeligen aan de orde stellen, maar ook de 550.000 anderen, de artsen die nog van niets weten, de niet functionerende Gezondheidsraad, de waardeloze norm (de 6 minuutjes straling op een zak water + hoogste waarde ter wereld), de 50 miljoen Euro per jaar besparing op gezondheidszorgkosten (SOLK o.a.) en ook de actie SOS, Stop Overdosis Straling!

In de blog (gisteren, life) van BN De Stem staat al wat, maar vandaag in het gefilmde interview wordt tot ons genoegen “straling e.d.” specifiek genoemd door heer Pechtold en zelfs als eerste!

Heer Pechtold zegde een aantal zaken toe in dit voor hem toch nieuwe onderwerp, w.o. dat in de fractie van D66 onze vragen (vastgelegd in een notitie met toelichting) wordt besproken en dat snelle terugkoppeling naar ons plaatsvindt

 

Meer lezen over deze bijeenkomst via deze link

Speciale Raadsinformatiebijeenkomst gemeente Utrecht op 12 januari j.l. over gezondheidsklachten door straling, welke plaatsvond n.a.v. gezondheidsklachten van 28 bewoners in de Utrechtse wijk Lombok.