Update: inmiddels is dit Europees Burger Initiatief afgesloten.

Start van “Europeans for Safe Connections”, zie https://esc-info.eu!

Stem voor Europese wetgeving op gebied van 5G

Jouw stem is nodig!

Veiligheid en welzijn zijn bij draadloze communicatie in het geding. De toename van draadloze toepassingen is explosief, terwijl er nauwelijks Europese regelgeving is opgesteld op het gebied van straling met betrekking tot gezondheid, milieu en privacy. Ook worden deze toepassingen nu nauwelijks gemonitord op de effecten voor mensen, flora en fauna.

In honderden wetenschappelijke studies is al lang aangetoond dat straling, ver beneden de Nederlandse blootstellingslimiet, schade veroorzaakt aan al het leven. De komst van 5G verergert dit probleem. Ook wordt er verwacht dat het energieverbruik enorm stijgt door alle extra toepassingen en dat zeldzame mineralen uitgeput raken. Verder staat onze privacy door de komst van 5G op het spel.

Europees Burgerinitiatief

De bezorgdheid over deze ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat een aantal EU-burgers zich verenigd heeft in de organisatie “Europeans for Safe Connections”. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd dat het Europees burgerinitiatief Stop(((5G))) Stay connected but protected is gelanceerd waarin 23 nieuwe EU-wetgevingsvoorstellen op drie belangrijke gebieden voorgesteld worden:

  • Bescherming van het leven tegen microgolfstraling
  • Bescherming van het milieu tegen alle gevolgen van 5G en digitalisering
  • Bescherming van onze privacy, veiligheid en vrijheid

Jouw steun en stem zijn nodig

Om van dit Europees Burgerinitiatief een succes te maken is het belangrijk brede steun te krijgen van jou, jouw netwerk en alle betrokken organisaties en groepen. Stem daarom op dit Burgerinitiatief en deel deze informatie zoveel mogelijk.

Van 1 maart 2022 t/m 28 februari 2023 kun jij je stem uitbrengen via de website signstop5g.eu/nl.

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Een Europees burgerinitiatief is een manier voor alle Europese burgers om actief deel te nemen aan de beleidsvorming van de EU. Als jij wilt dat de EU op een bepaald gebied actie onderneemt, kun je de Europese Commissie met een burgerinitiatief vragen nieuwe EU-wetgeving op dat gebied voor te stellen.

Een burgerinitiatief moet gesteund worden door EU burgers. Hiervoor zijn binnen 12 maanden 1 miljoen stemmen van stemgerechtigde EU burgers nodig. Verder moet in zeven landen een zeker quorum gehaald worden. In Nederland is dat minimum aantal 20.445 geldige stemmen, maar om er zeker van te zijn dat de 1 miljoen stemmen gehaald gaan worden, streven we naar 75.000 stemmen in Nederland.

Waarom geen petitie?

Het Europees burgerinitiatief is een veel krachtiger instrument dan een petitie omdat de EU verplicht is te reageren op een geslaagd initiatief. Aan een petitie worden geen eisen gesteld, maar deze geeft ook geen enkel recht aan burgers.

Waarom moet ik mijn persoonsgegevens invullen?

In een Europees burgerinitiatief wordt de EU om nieuwe wetgeving gevraagd. Jij kunt, als Europees burger, je stem uitbrengen op zo’n burgerinitiatief en hierdoor heb jij invloed op de beleidsvorming van de EU.

Omdat dit een officieel instrument van de EU is en dat grote gevolgen kan hebben voor de beleidsvorming, moet degene die stemt een aantal persoonsgegevens invullen. Hiermee wordt gecontroleerd of de stemmer stemgerechtigd is in de EU.

Er zijn zeer strikte regels vastgesteld over hoe er omgegaan moet worden met deze persoonsgegevens, ook met betrekking tot de privacy. In de Verordening (EU) 2019/788 van het Europees parlement en de raad kun je alle regelgeving omtrent het Europees burgerinitiatief vinden.

De volgende gegevens zijn nodig om een geldige stem uit te brengen: je naam (voornamen en achternaam) zoals deze op je paspoort of ID bewijs staan en het adres waarop je ingeschreven staat. In België is het nummer van je ID bewijs verplicht. De minimumleeftijd om te mogen stemmen is 18 jaar.

Schriftelijk stemmen is ook mogelijk, vraag hiervoor een stemformulier aan bij Stichting EHS via de infolijn 0900-9266 of per mail info@stichtingehs.nl

Meer informatie

Op de website https://signstop5g.eu/nl kun je meer informatie vinden over dit Europees burgerinitiatief. De problemen met draadloze toepassingen en 5G worden nader toegelicht. En er staat uitgebreid omschreven om welke regelgeving de EU via dit burgerinitiatief gevraagd wordt.

In Nederland wordt dit initiatief door meerdere stralingsbewuste groeperingen ondersteund, o.a. door Stichting EHS, StopUMTS, Stralingsbewust.info, Verminder electrosmog en Stralingsbewust wonen. Meer informatie is op te vragen via de mail: info@stichtingehs.nl