Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer!

(Net op tijd voor het 5G debat in Tweede Kamer op – nu verschoven naar – 4 juli a.s.)

Op dinsdag 25 juni jl. is in Den Haag de landelijke petitie Stop 5G overhandigd aan de Tweede Kamer. De petitie, die door ruim 18.000 mensen is ondertekend, roept de overheid op om het voorzorgsprincipe toe te passen en 5G niet uit te rollen. Er is nog geen enkel onderzoek dat aantoont dat 5G veilig is voor de volksgezondheid, terwijl uit de vele duizenden onderzoeken naar de effecten van 2G, 3G en 4G wel degelijk schadelijke gezondheidseffecten zijn gebleken. Alle reden dus om het voorzorgsprincipe toe te passen.

En hulde voor de actiegroepen en demonstranten die de hittegolf hebben getrotseerd om op te komen voor de nationale volksgezondheid!

Overhandiging petitie

De petitie met de ruim 18.000 handtekeningen werd dinsdagmiddag door Burgerinitiatief 5G Den Haag, StopUMTS, Burgerbelang 5G Rotterdam, Actiegroep Verminder Electrosmog, CPLD Vereniging en Stichting EHS in de Statenpassage officieel overhandigd aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Namens de commissie waren aanwezig: Maurits von Martels (CDA), Femke Merel van Kooten-Arissen (PvdD), Joba van den Berg (CDA), Frank Futselaar (SP), Laura Bromet (GL) en Isabelle Diks (GL en voorzitter van de commissie). Later schoven nog aan: Arne Weverling (VVD) en William Moorlag (PvdA).

Foto: Nosh Neneh

Naast de petitie is er ook een Informatiemap 5G en Gezondheid aangeboden om de leden van de Tweede Kamer van inhoudelijke informatie te voorzien. In deze map worden o.a. de te verwachten gezondheidsproblemen door 5G toegelicht en wordt de onjuiste totstandkoming van de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling, zoals die zijn vastgesteld door de ICNIRP, onder de aandacht gebracht.

Georgette Polderman (Actiegroep 5G Den Haag), Leendert Vriens (Stop UMTS), Jan van Gils (Burgerbelang 5G Rotterdam) en Rob Verboog (namens Actiegroep Verminder Electrosmog) spraken de Kamerleden toe. Dr. Leendert Vries (Natuurkundige en beheerder van de website StopUMTS) gaf een Toelichting op de Informatiemap aan de Kamerleden. Hij eindigde zijn betoog als volgt:

Met 5G zijn permanente huidproblemen te verwachten, maar niemand weet wat echt de gevolgen voor de gezondheid zullen zijn. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, zoals de Gezondheidsraad stelt, ook internationaal niet.

In Nederland is geen enkele voorzorgsmaatregel genomen om de bevolking te beschermen tegen en te informeren over de gevaren van de straling van draadloze communicatie, zoals wel het geval is in veel andere landen. Het is hoog tijd dat dat gebeurt.

Rob Verboog benoemde als laatste spreker kort de belangrijkste punten uit de petitie:

  1. Hanteer het Voorzorgsprincipe
  2. Geen toestemming nu voor uitrol 5G
  3. Verlaag de straling waar mogelijk en handhaaf stralingsarme gebieden
  4. Geef een adequate en eerlijke voorlichting aan burgers en artsen

 

Onderstaand een korte samenvatting van de overhandiging aan de Tweede Kamerleden (11:22 min.).

Video: Johan de Ruyter en Chantal Halmans

Demonstratie

En terwijl binnen de overhandiging plaats vond, was er buiten op de Hofplaats, net buiten de Tweede Kamer, een kleine demonstratie van diverse actiegroepen en stralingsbewuste mensen. Zij stonden onder een groot net wat het wereldwijde web symboliseerde dat de straling inmiddels vormt. Er valt bijna niet meer aan straling te ontkomen omdat het overal om ons heen is.

Foto: Nosh Neneh

Verder waren er diverse gele stoelen geplaatst om duidelijk te maken dat er veel meer mensen bij de demonstratie aanwezig hadden willen zijn, maar er niet bij konden zijn vanwege de hoge stralingsniveaus overal om ons heen. Via muziek en getrommel werd er nog wat extra aandacht voor de demonstratie gevraagd.

Landelijke demonstratie op 9 september

Na de overhandiging van de landelijke petitie namens ruim 18.000 mensen kan natuurlijk ook een grote landelijke demonstratie niet uitblijven. Burgerinitiatief 5G Den Haag organiseert dan ook een landelijke demonstratie op maandag 9 september van 12.00 tot 14.30 uur waarvoor iedereen is uitgenodigd. Je kunt er hier meer over lezen. Onze gezondheid is uiteindelijk toch echt veel belangrijker dan wat economische voordelen en gemak voor consumenten. Dus kom ook en laat van je horen!

Bijlage: Informatiemap 5G en Gezondheid [PDF-document] van Burgerinitiatief 5G Den Haag en StopUMTS met veel informatie. Een mooi document om te gebruiken bij communicatie met gemeenten, overheden en andere beleidsmakers en geïnteresseerden.

(gedeelte artikel met dank aan Silvia Belgraver)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie