afb1

De Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling beoogt een platform te zijn voor bedrijven, instellingen en organisaties die zich professioneel met dit maatschappelijk relevante onderwerp bezighouden en die hun kennis en ervaring ter beschikking willen stellen van de gemeenschap.
Ook zal, naar vermogen, onderzoek worden gestimuleerd en geïnitieerd en zullen voorbeelden worden besproken van mogelijke effecten.