StopUMTS informeert de bezoeker over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden (EMV) te maken heeft. Van bijzonder belang daarbij zijn:

  • de biologische effecten veroorzaakt door deze elektromagnetische velden,
  • de gezondheidsproblemen die daar een gevolg van kunnen zijn en
  • het beleid van overheden ten aanzien van deze problematiek.

logosafe