CBE-EMF is in 2021 opgericht in opdracht van de adviseurs van de International EMF Scientist Appeal, een petitie die tot nu toe is ondertekend door meer dan 240 wetenschappers die meer dan 2000 artikelen hebben gepubliceerd over EMV, biologie en gezondheid. De commissieleden hebben de aanbevelingen van het Appeal om de volksgezondheid en het milieu te beschermen onderschreven en zetten zich bovendien in voor de bescherming van mensen en andere soorten tegen de schadelijke effecten van niet-ioniserende straling.

 

Hun belangrijkste doel is om aanbevelingen te doen, gebaseerd op de beste peer-reviewed wetenschappelijke onderzoekspublicaties, die verder gaan dan het vaststellen van numerieke blootstellingsrichtlijnen. ICBE-EMF bestaat uit een multidisciplinair consortium van wetenschappers, artsen en aanverwante professionals die betrokken zijn of zijn geweest bij onderzoek naar de biologische en gezondheidseffecten van elektromagnetische frequenties tot en met 300 GHz.