De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. De staat handelt onrechtmatig nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Deze verplichting light namelijk vast in de wet. Ons rest dan ook geen andere keus dan de rechterlijke macht in te schakelen.