Stop(((5G))) Stay connected but protected

Veiligheid en welzijn zijn bij draadloze communicatie in het geding. De toename van draadloze toepassingen is explosief, terwijl er nauwelijks Europese regelgeving is opgesteld op het gebied van straling met betrekking tot gezondheid, milieu en privacy. Ook worden deze toepassingen nu nauwelijks gemonitord op de effecten voor mensen, flora en fauna.

Positief gesprek met Staatssecretaris Mona Keijzer

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens StralingsBewust.info.

Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer!

Geacht College van B & W

geachte Gemeenteraadsleden,

Graag informeren wij u over onderstaande video-oproep die wij op 18 februari jl. hebben verzonden aan Tweede Kamer en Regering.

Wij verzoeken ook u van deze boodschap kennis te nemen en onze dringende oproepen  te willen bespreken in uw College, gemeenteraad en betrokken ambtelijke overleggen.

Uw gemeente heeft immers een cruciale stem en rol in deze problematiek!

Vele gemeentes hebben inmiddels hun kritische geluiden over 5G en o.a. de gezondheidsrisico’s van straling laten horen via bijvoorbeeld:

– de diverse internetconsultaties van ministerie EZK,

– tijdens de Regionale Gesprekstafels van VNG/EZK/BZK,

– middels genomen raadsbesluiten tegen 5G of

– aangepast Antennebeleid (wat rekening houdt met o.a. lager stralingsniveau en/of hoog-risicogroepen).

Daarnaast hebben veel gemeentes inmiddels raadsinformatiebijeenkomsten en vervolgens expertmeetings over de voorgenomen uitrol van 5G georganiseerd of zijn dat van plan.

Zoals u ziet, betreffen een aantal oproepen direct het handelingsgebied van uw gemeente. Expliciet noemen wij hier het antennebeleid, de gezondheidszorg en de maatschappelijke ondersteuning, maar de problematiek speelt in tal van aandachtsgebieden door.

Mogen uw burgers op u rekenen?